Nowości

Do pobrania

W dziale Pobieranie dostępne są wzory pism, zachęcamy do pobrania

dodano: 12/11/09

Nowa strona

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną oraz z ofertą

dodano: 12/11/09

pic

Kancelaria czynna:

pn – pt: 8.30–14:00

Dyżur:

pn i cz: 15:00-17:00

Możliwość spotkania także w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Cennik usług

Podstawą wynagrodzenia jest umowa z klientem. Jego wysokość jest ustalona w oparciu o charakter zlecenia, złożoność sprawy, czasochłonność.
W sprawach cywilnych wynagrodzenie jest z reguły ustalane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 63, poz. 1348 z póżn. zmianami):
Wyciąg z cytowanego rozporządzenia:
„Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych
§ 2. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.
 10. powyżej 500 zł do 1500 zł - 180 zł;
 11. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 600 zł;
 12. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1200 zł;
 13. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 2400 zł;
 14. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 3600 zł;
 15. powyżej 200 000 zł - 7200 zł.

Moja kancelaria z reguły stosuje stawki minimalne z tego rozporządzenia. Do stawek tych należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces. Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. "procent", czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.

Porady prawne


Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie bądź  przesyłając zapytanie e-mailem. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porady prawne udzielane są za darmo.

Pisma procesowe i umowy


Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.
Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.
Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie lub przesyłając zapytanie emailem.

 

Negocjacje


Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie emailem.

Skargi do trybunału sprawiedliwości w Strasburgu

Koszt przygotowania skargi do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu ustalany jest indywidualnie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny. Można również przesłać zapytanie pocztą elektroniczną.